Je medewerkers in beweging

The people office

Boek een gratis strategie gesprek

Wil jij meer uit je medewerkers halen?

Wij geloven, dat professionals die het beste uit zichzelf kunnen halen en managers die de hiërarchie los kunnen laten en naast hun teamleden kunnen gaan staan, garant staan voor succes. In beide gevallen hebben we het hierbij over persoonlijk leiderschap.

Wij weten hoe je een organisatie inricht, hoe leiderschap werkt en welke HR-systemen helpen. Een cultuur verandert alleen met een aansprekend doel, voorbeeldgedrag van de leiding, de juiste vaardigheden en een structuur die helpt.
Wij denken mee, geven advies, implementeren de verandering, trainen en coachen.

Durf te leiden

Je wil dat je medewerkers initiatief nemen. Of misschien noem je het eigenaarschap. In ieder geval wil je dat ze iets dóén, actie ondernemen, gaan helpen om je visie te realiseren, in plaats van maar af te wachten wat er gebeurt.

Dan heb jij wat te doen, als je de baas bent. Want voordat je het weet heb je mensen afgeleerd om initiatief te nemen,
terwijl jij denkt dat je aanmoedigend en ruimte gevend bent.

Energie is alles

Jolanda

Hoe dan?

Hoe dan, denk je misschien. Waar begin ik?

Vaak komt het neer op anders kijken naar hoe je het werk hebt georganiseerd,
mensen de juiste tools geven om hun werk te doen
en mensen helpen hun leiderschap te ontwikkelen, op alle niveaus,
of ze nu manager zijn of professional.

Want leiderschap is een breed begrip.

En vervolgens zo veel mogelijk belemmeringen weghalen
en alert blijven op wat beter kan.
Wij helpen je daar graag bij,
met advies, projectmanagement, training en coaching.

T 06 – 1233 8894 | M post@thepeopleoffice.nl

Expertise

Wij zijn gespecialiseerd in het verder brengen van ICT bedrijven. Wij verstevigen de basis van de organisatie, zodat je klaar bent voor verdere groei, of je nu wel of niet agile werkt.

Dat doen wij door de structuur, de vaardigheden en de onderlinge communicatie te verstevigen. Daarnaast ondersteunen wij HR afdelingen die meer willen betekenen voor hun organisatie.

De 6 super skills van The People Office

Consultancy
Wij luisteren naar de vraag, verkennen de context, stellen de juiste vragen en komen met passende oplossingen, zodat jouw organisatie een geweldige plek wordt om te werken.

Training
Wij selecteren de beste trainers om jouw beste mensen te helpen hun superskills nog verder te ontwikkelen. Trainers die zelf de beste zijn en voortdurend reflecteren en bijleren.

Projectmanagement
Wij implementeren veranderingen in afstemming met alle stakeholders. Dat doen we energiek, gecontroleerd en integer en met een passend communicatieplan.

Ontwerp
We ontwerpen je organisatie structuur en de bijbehorende HR structuur. Waar nodig ontwkkelen we HR instrumenten die energie geven. Wat niet meer helpt mag weg.

Teamcoachen
Met teamcoaching leren we teams om zelforganiserend te worden, met een doelgerichte en effectieve aanpak. Daarnaast staan we scrum masters bij in hun ontwikkeling.

Samenwerken
Wij houden van de juiste mens op de juiste plek. Zo ook als het gaat om de match van een consultant of projectmanager met een specifiek probleem of een bepaalde organisatie.

© 2018 The People Office | Blauwe Hof 6141 | 6602 ZL Wijchen | 06 – 1233 8894 | post@thepeopleoffice.nl | KvK 63236591